Hlody středeční aneb miluji naše média

27. 10. 2015 17:03:48
Znáte Geerta Wilderse, předního holandského liberálně - konservativního politika a bojovníka za západní svobodu? Toho už holadnští sluníčkáři za jeho silně protiislámské postoje postavili před soud již v roce 2011.

Tehdy u soudu řekl. Všude na kontinentu, kde naše kultura vzkvétala a kde lidé vytvořili svobodu, prosperitu a civilizaci. Základy západu jsou všude atakovány. Všude v Evropě si elitáři hrají na ochranáře ideologie, která se nás snaží zničit už 14 století. Ideologie, která vyrostla v poušti a která dokáže vytvořit jenom poušť, protože nedává lidem svobodu. Islámský Mozart, islámský Gerard Reve (holanský spisovatel), islámský Bill Gates - ti neexistují, protože bez svobody neexistuje kreativita. Ideologie islámu je známá hlavně kvůli zabíjení a utiskování a může vyprodukovat jenom společnosti, které jsou zpátečnické a ochuzené. Překvapivě elitáři nechtějí slyšet žádnou kritiku této ideologie. Všude v Evropě multikulturní elitáři vedou válku proti jejich vlastní populaci. Jejich cíl je v pokračování strategie masové imigrace, která nutně vyústí v islámskou Evropu - Evropu bez svobody: Eurabii. Tento soudní proces není o mě. Je o něčem mnohem větším. Svoboda slova není majetek těch, kteří náhodou patří k elitě země. Je to nezcizitelné právo, nezadatelné právo našich občanů. Celá století se bojovalo za toto právo a nyní je obětováno, aby se uspokojila totalitní ideologie. Budoucí generace se budou dívat na tento soudní proces a budou se divit, kdo měl pravdu. Kdo obhajoval svobodu a kdo se jí chtěl zbavit. Světla zhasínají v celé Evropě. Naše svoboda je všude omezována, takže zopakuji to, co jsem zde řekl minulý rok: Tohle není jenom výsada, ale také povinnost svobodných lidí a tudíž i moje povinnost jako člena holandského parlamentu, abych vystoupil proti jakékoliv ideologii, která ohrožuje svobodu. Proto je to právo a povinnost říkat pravdu o ideologii zla, která se jmenuje islám. Doufám, že svoboda slova zvítězí v tomto procesu. Doufám, že nejenom budu zbaven obvinění, ale hlavně že svoboda slova bude dál moci existovat v Holansku a v Evropě."
A nyní se G.Wilders ocitl v pozornosti opět. Promluvil jen několik dní před dánskými volbami na setkání pořádaném dánskou iniciativou Free Speech Society (FPS). Ta vznikla před jedenácti lety s cílem hájit svobodu slova. FPS udržuje kontakty s mnoha dalšími kritiky islámu a často varuje před hrozbou islamizace země i celého evropského kontinentu. Řekl, že islám je totalitní ideologie, která si chce dle jeho zkušeností podmanit nemuslimské obyvatelstvo. „Korán svým následovníkům přikazuje, aby prosazovali právo šaría i za použití násilí a teroru. Islámské právo ohrožuje náš způsob života, ústavu, naše zákony a svobody. V tomto kontextu se tedy jedná se tedy o doslova o naše bytí a nebytí. Nemůžeme tolerovat ty, kteří nám vyhrožují, že nám podříznou hrdlo jen proto, že jsme nakreslili karikaturu Mohameda. Pokud tak chtějí činit, ať se odstěhují do Saúdské Arábie nebo Íránu.“, vyzval Wilders. Islám podle jeho mínění šíří nenávist muslimů vůči západní společnosti. „Bohužel je v tom tato ideologie úspěšná. Islámští teroristé tvoří jen zlomek populace, přesto mají dle průzkumů podporu většiny.“, tvrdí. „Jeden z takových průzkumů veřejné mínění provedený v Nizozemí ukázal, že plných 73% zdejších muslimů zvažuje, že by odcestovalo do Sýrie a zúčastnilo se džihádu. Považují něco takového za důkaz hrdinství. Ano, slyšeli jste dobře, za hrdinství! Ještě o sedm procent více tureckých mladíků žijících v mé zemi zase dle tohoto průzkumu soudí, že násilí Islámského státu vůči nevěřícím není nic špatného. Ano, čtyři z pěti mají takové názory!“, uvedl Wilders šokující statistiku a upozornil na prakticky neviditelný nesouhlas většiny muslimů se skutky teroristů. „V Kodani, Amsterdamu, New Yorku ani Londýně jsem neviděl masové demonstrace, na kterých by muslimové odsuzovali skutky páchané ve jménu islámu. Většina z nich násilí nepáchá, ale ani jej veřejně neodmítá.“, kritizoval Wilders. „Musíme si uvědomit, že západní identita není islámská, ale vychází z judaismu, křesťanství a humanismu. Nemůžeme zůstat s rukama založenýma v klíně, když islám omezuje naše práva a svobodu. Je třeba jim jasně říci, aby konečně přestali s touto šarádou.“, nabádal Wilders. Za kořeny současných problémů považuje naši bezbřehou toleranci vůči zlu. „Jsme příliš tolerantní k nesnášenlivosti a k islámu. Myslíme si, že když nabízíme svobodu našim nepřátelům, že tím posilujeme naši svobodu. Ve skutečnosti tím však svobodu dusíme. Není možné akceptovat šaríu na Západě. Buď tady bude právo šária nebo svoboda. Obojí však není možné.“, konstatoval Wilders. Podle Wilderse současní západní politici dělají stejnou chybu jako jejich předchůdci ve 30. letech minulého století. „Appeasement nefungoval proti nacismu a nefunguje ani proti islámu. Politické a mediální elity horují pro pravdu. Když se ale mají postavit a podívat se pravdě do očí, tak raději zavírají oči a snaží se problém ignorovat. Nazývají nás extremisty, vláčejí nás po soudech a pokoušejí se nás umlčet. My si však mezi sebou nemusíme nic nalhávat. Již Churchill kdysi říkal, že když vám někdo hrozí smrtí, je třeba jej brát vážně a snažit se jej všemi možnými silami zastavit. Dnes volíme mezi islámem a svobodou. Neexistuje nic mezi tím!“, prohlásil Wilders.
„Osobně nemám nic proti obyčejným muslimům. Potkal jsem mnoho přátelsky naladěných muslimů, když jsem ještě mohl volně cestovat do jejich zemí. Mnoho z nich naštěstí nenásleduje Korán od A do Z. Proto však nemohu zavírat oči před realitou a nevidět, že mezi nimi žije spoustu tisíc extremistů. Dle výzkumu realizovaného amsterdamskou univerzitou se nechalo 11% nizozemských muslimů slyšet, že jsou připraveni kvůli islámu přikročit k násilí. To představuje více než 100 000 lidí.
V poslední pasáži svého proslovu se nizozemský politik vyjádřil také ke kvótám pro přerozdělování uprchlíků v rámci států EU. „Současnou mohutnou migrační vlnu musíme zastavit, jinak budeme čelit katastrofě. Pravidelně vyzývám evropské politiky, aby přijali australský systém, v rámci kterého jsou všichni ilegální uprchlíci posíláni zpět do svých domovů. Nerozumím tomu, proč všem těm lidem z Afriky a Blízkého východu neposkytne azyl Saúdská Arábie a další státy Perského zálivu, které jsou nesmírně bohaté a nabídly by uprchlíkům i podobné kulturní a společenské podmínky. Je třeba nakreslit jasné hranice a zamezit veškeré migraci z islámských zemí.“, navrhl Wilders.
Podle Wilderse nyní stojíme na křižovatce a musíme si vybrat, jakým směrem se vydáme. „Volíme mezi svobodou a nesvobodou. Jak jsem již řekl před chvílí, neexistuje nic mezi tím. Naštěstí si stále více a více lidí stávající situaci uvědomuje. Milujeme naše děti, máme rádi naši zemi a chceme si zachovat svobodu. Musíme však splnit svoji povinnost a chovat se statečně. Jestli to znamená, že musíme být politicky nekorektní, tak prostě buďme politiky nekorektní. Jsme ve válce, ve které musíme zvítězit.“, uzavřel Wilders. Copak by asi na Wilderse říkali pitomečci z neziskovek co tu vítají a přijímají?
K tématu· přidal publicista Tomáš Haas poznámku: O demokracii vůbec nejde. USA a další Západní státy podporovaly a podporují daleko horší, krutější a krvavější diktatury (viz Saudská Arabie), než je Assad a než byl jeho otec. Ani většině lidí v těchto zemích jak se zdá diktatura nevadí - viz popularita Násira, Kaddafího a mnoha dalších diktátorů. Když něco, tak některým z nich vadí, že jejich diktátoři jsou slabí a nejsou dost militantně Islámští. Takzvané "demokratické revoluce" a takzvané "Arabské Jaro" v žádné z nich ještě nepřinesly od doby Kemala Atatürka žádný posun od diktatury k toleranci a demokracii, bylo to vždy právě naopak.
Zajímavé je, že se naši sluníčkáři vůbec nezardí, když vysvětlují Putinovu popularitu nesmyslným tvrzením, že Rusům tvrdé vedení vyhovuje, jsou spokojeni pod vládou tvrdé carské knuty a přitom všude jinde na světě, zejména na Středním východě naprosto pomýleně mluví o tom, že všechy národy chtějí demokracii západního typu. A myslí si, že demokracii pomohou podporou Al-Kajdy a dalších fanatických muslimských skupin, které z čistě sektářských důvodů nemají rady ISIS. Nepomohou. Nechtějí,.. Jejich civilizace je založena na jiných tradicích, jiné náboženské víře která je zároveň netolerantní fanatickou ideologií spojenou s diktaturou přímo jejich svatými písmy. A té fanatické víry se nevzdají ani v zemích Západu, ani po několika generacích. Žijeme v iluzi, když si myslíme, že se budou asimilovat a přijmou naši civilizaci, že naší kulturu a naší společnost něčím obohatí. Lžeme sami sobě, nechtějí naší společnost obohacovat, naopak, chtějí ji ovládnout, nahradit a zařadit ji jako podřízenou složku jejich světového Islámského Kalifátu.A proti těm muslimům, kteří to nechtějí a kteří dokázali po dekády své země vést k alespoň minimální toleranci a stabilitě, dnes válčíme a stáváme se tak, ať se nám to líbí, nebo ne, spojenci těch nejfanatičtějších Islámistů.
Čtenáře ponechám, aby si utvořil závěr sám. A můžeme kouknout na titulky. Hned ten první je opravdu na posrání.

 • Šéfová bezpečnosti EU: „Politický Islám“ je budoucností Evropy. Spolu s tím, jak roste hrozba extremistů ISIS, konsternovala šéfová zahraničních věcí a bezpečnostní politiky Federica Mogherini tvrzením, že „politický islám“ je pevnou součástí evropské budoucnosti. „Islám do Evropy patří. Má své místo v evropské historii, v naší kultuře, v našem stravování a – a v tom, na čem záleží nejvíce – v evropské současnosti a budoucnosti,“ napsala Mogherini, než dodala, „nebojím se říci, že politický islám by měl být součástí našeho obrazu.
  Ta dáma jaksi pomíjí fakt, že „politický islám“ směřuje k zákonu šaría, což je právní systém, který představuje ty nejrepresivnější síly této planety s podmaněním žen a povolující mimosoudní vraždy jako ukamenování a stínání, což se obojí praktikuje v Saúdské Arábii, tj. v zemi, která je příkladným zosobněním „politického islámu“. A tuto stupiditu korunoval minulý měsíc britský ministerský předseda David Cameron, když tvrdil, že místo o ISIS by se mělo mluvit o „Da’esh‘, protože říkat „Islamistický stát“ je urážlivé k muslimům.
  Nejlepší komentář nalezený k blábolu paní Mogheriny zněl: Ona nejen blbě vypadá, ona bude dokonce blbá.
 • A další blbci. Povinné ručení na zahradní traktůrky či invalidní vozíky? Možná už příští rok. Bude povinné ručení i pro traktůrky, kterými jen pár měsíců v roce sekáte trávu na zahradě? Je to možné. A netýká se to jen těchto strojů. Chystá se novela, která má nařídit platbu pojistky na vše, co má pohon...Ministerstvo financí připravuje novelu, kde budou mít povinnost platit povinné ručení i majitelé dalších strojů, které nikdy nevyjedou na silnice. Proč? Je to na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora. Kdesi ve Slovinsku totiž jeden člověk na svém pozemku svým traktorem a ve své stodole srazil člověka a prohrál následný soud. Evropský soudní dvůr pak rozhodl, že ve všech zemích Evropské unie musí mít povinné ručení všechno, co se hýbe. "Majitelé třeba zahradních traktorů nebo motokár nebo minikár, kteří se nepohybují na veřejných komunikacích, budou muset mít sjednáno toto povinné ručení s tím, že se ani nepředpokládá možnost, že by ho přerušili například v zimních měsících," říká projektový manažer Autoklubu ČR Robert Vacek.
  Jak pravila lidová tvořivost. Připojistil bych ještě koloběžky, dětské kočárky, nákupní tašky důchodcům na kolečkách a vozíky v supermarketu. A taky pojizdá lůžka v nemocnici. Ať je ta pičovina kompletní. A dáme daň z trakaře. Svět se v prdel řítí a Evropský soud zdaňuje sekačky. Soustátí, které rezignovalo na ochranu vlastních hranic, řeší, čím jezdí po záhumenku valašský nebo bulharský venkovan. Podojit ovčana, aby bylo na dotace a granty neziskovkám.
 • Islámský stát popravil devatenáct žen, odmítaly poskytovat sex. Islámský stát popravil v Mosulu devatenáct žen, které byly zajaty po dobytí města. Odmítly sloužit jako sexuální otrokyně. O případu informoval v pondělí irácký anglojazyčný web Iraqi News s odvoláním na mluvčího Demokratické strany Kurdistánu v Mosulu. Jeho tvrzení ale nebylo možné ověřit z jiného zdroje. Mimúsini dodal, že ve vedení IS v Mosulu je patrný rozkol a konflikty kvůli nedostatku peněz a distribuci žen. Levné otrokyně jsou přitom jedním z lákadel pro mladé bojovníky IS. Tyto problémy naznačila už na jaře zvláštní vyslankyně OSN pro otázky sexuálního násilí v konfliktech Zainab Bangurová, která navštívila Irák. Podle ní postupně klesající zájem o ženy a stáda ovlivnil příjmy Islámského státu a peníze pro mudžáhidy na bitevním poli. Na jaře potvrdila agentuře Bloomberg brutální zacházení s otrokyněmi: „Dívky prodávají jako sudy s benzínem, jedna může být prodána a koupena i pěti nebo šesti muži.“ Někdy tito bojovníci prodají dívky zpátky rodinám za několik tisíc dolarů výkupného.“ Zdůraznila, že se ženami zachází jako s věcmi a majetkem.
  A zde je na místě otázka. Můžete mi říct, proč se svět zaměřuje na to, aby uzurpoval lidi, kteří kritizují islám a mají úplně obyčejný strach o budoucnost našich dětí... a ne na to, co tahle zrůdnost všude po světě způsobuje lidem, především ženám a dětem? Kde jsou všechny ty organizace za lidská práva??? ... Všechny ty nadace?
  Proč páchá Evropa sebevraždu? A prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. k tomu: "neuvěřitelný cynismus bohatých islámských států, Emirátů, Kataru, Saudské Arábie či Ománu, které mají s prchajícími nešťastníky stejný jazyk (!) a náboženství a nepřijmou prakticky ani jediného chudáka – soukmenovce, navzdory tomu, že oplývají petrodolary, budují ve čtyřicetistupňovém horku kryté lyžařské svahy, montují umělé ostrovy a pozlacují záchodové mísy. Překročit tam někdo ilegálně hranici, je jeho osud zpečetěn nebo ještě hůř. A Evropa že má být soucitnější? Na místo jasného pojmenování zla nabuzená média a tradičně část popletených intelektuálů lomí rukama nad evropskou xenofobií a vytváří úděsnými snímky v Evropanech nemístné pocity viny za něco, za co nemohou. Jestliže budeme někomu pomáhat, pak nikoli proto, že bychom v tomto konfliktu něco provedli (máslo na hlavě jsme měli jindy a jinde), nebo proto, že by dotyčný utečenec „měl právo si tu vzít, co chce“, ale jen a jen proto, že pomoc bližnímu je do značné míry součástí naší kultury a tradice (ano, křesťanské), je to součást našeho mravního kodexu, a také proto, že chceme. Nikoli proto, že nás k tomu někdo nutí a ještě k tomu vyhrožuje a obviňuje. Činit nezištně dobro je něco úplně jiného než se nechat vydírat. Bezpodmínečnou podmínkou pro pomoc uprchlíkům musí být jejich přijetí našeho právního řádu, parlamentní demokracie a pojetí lidských práv. Lidských znamená i ženských. Ani o milimetr méně. Žádné dohozené sňatky, žádné kamenování, žádné „vraždy cti“, žádné polévání obličeje kyselinou! To se tady prostě nedělá a opravdu jsme si to neobjednali."
 • A jeden z Brna. Po orloji má Brno další kontroverzní sochu za miliony. Rónovu „žirafu“. Napsali v idnesu. Náměstí Svobody v Brně má podivné hodiny, to Moravské pro změnu dostane Jošta Lucemburského, který si není podobný. Osmimetrová jezdecká socha markraběte ještě před středečním odhalením budí rozporuplné reakce. Už teď se bronzovému dílu přezdívá brněnská žirafa. Nepoměrně dlouhé nohy koně zvolil sochař Jaroslav Róna proto, aby se socha neztratila mezi výraznými stavbami Moravského náměstí. Bronzové dílo sochaře Jaroslava Róny stálo město Brno téměř sedm milionů korun. A už teď je magistrátu jasné, že řada lidí sochu odsoudí podobně jako orloj na náměstí Svobody. Ten nemá podobu hodin a čas z něj vyčte snad jen autor, socha Jošta zase vůbec nevypadá jako markrabě. Kromě toho, že má uctít památku Jošta, má být alegorií odvahy. Tedy poslední ze čtyř Platonových ctností. Je tak doplněním ke kašně s vodou znázorňující umírněnost, soše s krychlí představující spravedlnost a mapě Brna z doby třicetileté války znamenající prozíravost. Socha nemá podstavec a pod enormně vysokýma nohama koně budou lidé moci procházet. Právě kvůli své výšce si už stačila vysloužit přezdívku brněnská žirafa. Také se objevilo srovnání s trojským koněm nebo svatým Václavem z pražského Václavského náměstí. Jenomže hlavní vlastností Jošta nebyla odvaha, ale spíše diplomacie,“ postěžoval si Jindřich Klapka z Fakulty strojního inženýrství VUT. Společně s dalšími akademiky před dvěma lety poslal městu otevřený dopis, v němž s Rónovým návrhem nesouhlasil. „Chyba byla v zadání. Nemohli jsme se rozhodnout, jestli chceme Jošta, nebo odvahu. Proto je třeba se na sochu dívat s jistým nadhledem,“ okomentoval dílo Robert Kotzian (ODS), tehdejší náměstek bývalého primátora Romana Onderky (ČSSD). Oba byli v komisi, která vítězný model vybírala. Podle Svobody u každého výrazného prvku ve městě chvíli trvá, než si na něj lidé zvyknou. „Pařížanům se taky původně nelíbila ta škaredá kovová věž u Seiny. Jsem přesvědčený, že instalovaná socha má všechny předpoklady pro to, aby ji naši potomci pokládali za jeden z neopominutelných symbolů Brna. Možná si Brno bez něj ani nebudou umět představit a budou ho prodávat jako suvenýr, stejně jako Pařížané svou kdysi nemilovanou Eiffelovku,“ dodal bývalý senátor.
  A já ke všem těm diskuzím a tomuto článku dodávám: Rónova socha Jošta či odvahy je jistě nezvyklá. Někomu se může líbit, jinému ne. Ale serou mne ti co mají jasno jak je hnusná jako třeba v brněnské babišpress.

A trocha bulváru: Pětatřicetiletý muž z Liberecka se pokusil podpálit policejní garáž. Měla to být pomsta za to, že mu švestky o víkendu zabavily několik vypěstovaných rostlin trávy. Maníkovi teď hrozí až pět let. Prosím vás, lidi, neberte drogy. Nikdy, nikomu neberte drogy. The Zeitung odhalil proč legendární časopis Playboy končí s nahatými fotkami. Hugh Hefner prý už totiž nemůže. Poslat ve Star Dance do dalšího kola dementního a podprůměrného herce a totální dřevo Pavláska a boxera Osičku může jen dement. Totální degradace tanečního umění. Přešla mě chuť sledovat další kola...Ty dvě zprávy spolu nesouvisejí, ale jen zdánlivě. Babiš je s dětma v Dubaji - a iDnes varuje před konzumací uzenin. Ale až se táta vrátí, to bude mazec...!

A zprávy o počasí: Podcenil jsem počasí. V domění, že je vlahý podzim jsem se na procházku nedostatečně oděl a poté jsem utrpěl sopel jak šráky, viz demoobrázek. Odešel jsem do lékárny pro Nasivin. Na ten jsem přišel odposlechem rozhovoru maminky s lékárníkem.
-Mimino, 9 měsíců, rýma.
-Chcete něco na přírodní bázi nebo s účinnou látkou?
-Vypadám jako biomatka?
-Fajn, tu máte Nasivin.

A z mého života: V chodbě se ocitla myš co vběhla ze zahrady. Okousaný jabka, brambory, mrkev, v košíku na zeleninu bobky. Instaloval jsem dvě pastičky. A ejhle. Vedle jedné nesklaplé pastičky nalezena mrtvá myš. Asi ji jeblo z leknutí když uviděla tu past. Jinak si to neumím vysvětlit.
A na vánočních trzích se prý bude chlastat svařák z vratných hrníčků místo z kelímků. Myslíte že to je dobrý výsledek roční práce nové radnice?
V rámci přihlouplých fejsbůkových řetězovek jsem byl vyzván ke zveřejnění nějaké hodně staré vlastní fotografie. Myslím, že s touhle bych mohl mít úspěch.

A na Fejsbůku napsali:

 • Pro účely zakotvení v zákoně se hledá český výraz pro whistleblowera. Proč by to nemohl být práskač... je to české a má to tradici.
 • A takto se projevuje zastupitel Brna-střed a člen Kulturní komise města Brna, režisér ČT. Evidentně hodně alternativní kultura projevu. Koneckonců, ať si dělá co chce. Jen mne tak napadlo, že kdybych něco takového napsal na FB já, Robert Kotzian, Oliver Pospíšil, Roman Onderka Onderka, nebo kdokoliv jiný z aktivních brněnských politiků, byly by toho zítra plné noviny. Ale tady nic. Nojo, všichni jsme si před médii rovni, někteří rovnější.
 • Podle Ťoka je třeba zvýšit pokuty díky stoupajícímu počtu mrtvých na silnicích. Pod hrozbou vyšší pokuty se už rozmyslíte příště se zabít!
 • Dle světové zdravotnické unie jsou uzeniny stejně karcinogenní jako tabák. Jako vždy by bylo zapotřebí nejprve definovat pojem. U tradičních uzenin s tradičním výrobním postupem bych pak osobně volil postoj Karla Velikého ke dně: když mu lékař kvůli tomuto bolestivému onemocnění zakazoval zvěřinu a červené víno, odvětil: Než bych se vzdal zvěřiny a vína, raději budu trpět dnou. Moderní průmyslový odpad vydávaný za uzeniny pak žádný soudný člověk nekonzumuje. Obávám se ovšem, že vůbec nejde o naše zdraví, ale záhy nás potká „daň z uzenin“.
 • Přestaňme už konečně oplocovat své zahrady a zamykat domy a byty! Jinak se kulturního obohacení nedočkáme!
 • Když presstitutky vyšťouraly na Nagyovou kolik dostala odměn, ovčané byli velice pobouřeni. Když pussy Klesnová vysávala státní podniky o podstatně větší částky nikoho to moc nevzrušuje. ANO, začíná být líp!
 • Za devět let stabilní práce Agentury pro sociální začleňování se počet VYLOUČENÝCH lokalit zdvojnásobil... Pracovat takto jakýkoliv podnik, dávno je v bankrotu. Ne tak státní ústav dotovaný zcela nesmyslně z peněz nás všech. Rozpustit, rozehnat a jinak, poprosila bych... Rozhodně BEZ Člověka v tísni, BEZ tzv. pro-romských aktivistů, BEZ sociálních dávek a splnou nabídkou zaměstnání!!
 • Halík odkazuje na Masaryka, aby podpořil svoji vizi Evropy bez hranic. Na Masaryka, který jako první v roce 1916 začal kreslit československé hranice! Do té doby žádné takové hranice neexistovaly... Zastavte už toho komika!
 • Omar si zapálil stan. Zjistil že ke každé porci prodaného kebabu bude muset v Praze vydat účtenku, tržbu zdanit a ještě to hlásit Andrejovi.
 • Navrhuji výměnu! Na svátky zavřeme všechny obchody a na zbytek roku všechny politiky co to odhlasovali.
 • Nemuslimové musí na územích porobených muslimy platit zvláštní daň tzv. džizju. Přemýšlím, co to vlastně Angelika Merkelová jménem nás všech dojednala se sultánem Erdoganem, když Turecku zaplatíme 3 miliardy eur tzn. 81 miliard korun...
 • Čínský prezident se projel během návštěvy Velké Británie s královnou po Londýně ve zlatém kočáru. Kam se poděla česká „umělecká“ skupina, která má v názvu spoustu hoven, že nepověsila nad Buckinghamský palác rudé trenýrky? To nemá na vlak do Londýna?

A něco veselého :

A fór na konec: Příjde holčička domů ze školy a pláče. Maminka se ptá: "Proč pláčeš?"
A dcera na to odvětí: "Děti se mi smějí, že jsem ŠIMAKO."
"A co to je ŠIMAKO?" ptá se maminka.
..." Šíleně malé kozy."
Tatínek se začne smát, když vzápětí ho matka okřikne: "Ty se moc nesměj, ŠIMAČU!"

A to je dneska všecko.

Autor: Petr Paulczynski | úterý 27.10.2015 17:03 | karma článku: 47.07 | přečteno: 14373x

Další články blogera

Petr Paulczynski

Hlody středeční 9/8 aneb miluji naše média

Dnes si v úvodníku oddychneme od politiky ( i když ne úplně) a koukneme do Ria které hýbe světem. Na této olympiádě se totiž objevuje vliv multikultury.

9.8.2016 v 20:53 | Karma článku: 46.72 | Přečteno: 12668 | Diskuse

Petr Paulczynski

Hlody středeční 2/8 aneb miluji naše média

Dnes o něco později, než jsem vyhrál souboj sám se sebou zda psát nebo nepsat. Tak aspoň kousek obvyklé porce. Neziskovky žádají volební právo pro imigranty a výjimky ze zákonů.

2.8.2016 v 19:57 | Karma článku: 46.58 | Přečteno: 10493 | Diskuse

Další články z rubriky Média

Libor Čermák

Musí ČT štvát proti buddhistům?

Přestože se už dávno ví, že za velikonočními atentáty na kostely jsou islamisté, tak se divím, že v České televizi se ozývají hlasy, které štvou proti buddhistům. Ať se na mne nezlobí, ale mne se toto jejich štvaní vůbec nelíbí.

24.4.2019 v 19:00 | Karma článku: 36.75 | Přečteno: 977 |

Jaroslav Pomp

Media jako PR agentury masových zločinců

Turistický ráj Srí Lanka se proměnil v peklo. A když ještě nebylo jasné, kdo útočil, novináři si opět kladli horečně otázku: Která teroristická skupina udeřila? A slétali se do postižené země jak masařky na smradlavé lejno.

24.4.2019 v 10:31 | Karma článku: 41.98 | Přečteno: 3877 | Diskuse

Tomáš Vyoral

Máma má Emmu. Emma má meme. Majstrštyk Emma Smetana - smutné selfie s hořící Notre-Dame

Někteří zkrátka nesnesou srandu, je-li namířena proti nim - resp. jejich hlouposti. Příklad Emma Smetana a "smutná" selfie s Notre-Dame. A jejich spolubojovníci jsou natolik mimo, že to ještě sami čeří. Jako představitelé DVTV.

19.4.2019 v 11:19 | Karma článku: 46.97 | Přečteno: 7153 | Diskuse

Marek Lichtenberk

Porno versus dekonsolidace. Co ohrožuje veřejnoprávní média?

V pondělí jsem navštívil veřejný seminář „Nezávislost veřejnoprávních médií v ČR“, pořádaný Stálou komisí Senátu pro sdělovací prostředky.

16.4.2019 v 10:27 | Karma článku: 7.29 | Přečteno: 379 | Diskuse

Libor Čermák

Jak si představuji seriózní veřejnoprávní zpravodajství?

Politická korektnost je pro mnohé jistě zajímavá ideologie. Ale nezapomeňme, že to není ideologie jediná. V každé správné demokracii přeci má být politických směrů co nejvíc. A stejně by tomu mělo být i u veřejnoprávních médií.

15.4.2019 v 8:13 | Karma článku: 27.33 | Přečteno: 591 |
VIP
Počet článků 1307 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3080
Postřehy z politiky a života.

Najdete na iDNES.cz